Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Генерални спонзор интернет презентације о Призрену је Уметничка радионица за израду скулптурних фонтана "Бистрица".fontane-bistricafontane-bistrica

Све информације о раду ове уметничке радионице можете видети на интернет презентацији www.fontana.in.rs .


 

Џамија и амам Гази Мехмед паше

Гази Мехмед пашина џамијаМехмед-пашина џамија (Бајракли џамија) најстарији је споменик исламске верске архитектуре у Призрену. У натпису изнад врата види се да је саграђена 1516. године од Гази Мехмед-паше. Џамија има квадратну основу са полукуполом и витким каменим минаретом. Многобројни прозори осветљавају унутрашњост дзамије и стварају импозантну слику. Колики значај су јој некада придавали најбоље се види из следећег натписа: ,,У граду Призрену једна велебна џамија - претворила је град у рајски врт.'' У дворишту џамије постојала је и медреса, као и библиотека коју је Мехмед-паша себи наменио за гробницу, мада у њу није сахрањен. Библиотека је имала вредне рукописне књиге.

Бошњак Срето,
Призрен-град-музеј,
Издање Народног одбора општине Призрен, Савет за културу и просвету - 1958


Гази Мехмет пашин амам У старом делу града Призрена хамам доминира као складно обликована грађевина. Градио ју је Гази Мехмед-паша у 17. веку. По типу је двојни амам, што ће рећи да су једну половину користили мушкарци, а другу жене. Те половине дели средњи подужни зид на две скоро идентичне целине. Унутар сваке половине извршена је строга подела просторија по функцији и то су: улазни простор са гардеробом и шедрваном у средини, затим просторије за одмарање, купање, парење, резервоар за воду и ложионицу. Амам је зидан наизменично од камена и опеке. Конструктивни и просторни склоп грађевине говори о веома солидном градитељу, који је показао посебну вештину у градњи куполе и сводова. Конзерваторски радови обављени су 1968.